Avgifter

/Avgifter
Avgifter 2021-05-27T14:54:57+00:00

Parkering

via externa p-appar

  • Det tillkommer inga ytterligare kostnader om du använder Parkamo för att parkera med externa p-appar.

  • Du betalar samma pris som om du skulle ha använt den externa p-appen, inklusive de extra avgifter som har bestämts av respektive p-app.

  • Du kan enkelt jämföra priser och se vilket p-app som är billigast där du vill parkera.

Parkering

via Parkamos app

  • På utvalda parkeringsplatser markerade med ett grönt P parkerar du och betalar direkt via Parkamos app.

  • På dessa parkeringar betalar du ordinarie pris plus 10% serviceavgift. 

  • I dessa fall behöver du inte betala serviceavgiften för andra p-appar.

Knapptext
Knapptext